CENKABLO

HakkındaÜrünlerKaliteİnsan Kaynaklarıİletişim

 

KALİTE

Kalite politikamız
Cenkablo A.Ş. kalite politikası olarak,

·  Ürün ve hizmet sağladığı ülkelerin yasal mevzuatlarına uygun,müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ilerisinde, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilerine sunmayı,

·  Proseslerin yeterliliğini ölçerek, geliştirmek ve bu şekilde, fireleri azaltmayı, verimi arttırmayı,

·  Çalışanlarının iş ve kişisel becerilerini izleyerek ,karşılıklı memnuniyet arttırıcı yönde eğitim ve destek sağlamayı ,

·  Tedarikçileri ile ilişkilerini karşılıklı güvene dayalı bir şekilde geliştirmeyi, temel olarak benimsemiştir.

Bütün çalışanlar; özellikle işe yeni girenler, Cenkablo A.Ş.’ un Kalite Politikası konusunda eğitilirler, bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi ve katkılarının sağlanması için teşvik edilirler. Cenkablo A.Ş.’un genel politikası, yönetimin sorumluluklarını ve yetkilerini açık biçimde bütün çalışanlara aktarmak ve kolay erişilebilir yazılı bir belge olarak bulundurmak ve sürekliliğini gözden geçirmektir.

İSFENDİYAR SÖYLER
Genel Müdür

Cen 9k

Cen 14k

Cen 18k

DoP Cenkablo 1 R1


DoP Cenkablo 2 R1

DoP Cenkablo 3 R1Çevre politikamız

·  Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevresel boyutlarını belirlemek, etkilerini ülkemizdeki mevzuata uyarak en aza indirmek, mümkün olan her durumda geri dönüşümü ve yeniden kullanılması için gayret göstermek,

·  Çalışanlarımızın çevre bilinçlerini geliştirmek için gerekle çalışmalarda bulunmak

·  Suyu, havayı, toprağı kirleten atıkların ve gürültü, titreşim, temizlik-düzen, gürültü kirliliği gibi istenmeyen etkilerin kaynağında en aza indirilmesini

·  Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı

·  Sebep olduğumuz kirliliği ve atıklarımızı azaltmak ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

·  Tedarikçilerimizin sağladığı ürün ve hizmetlerin çevre boyutları hakkında tedarikçilerimizi bilinçlendirmek.

·  Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

İSFENDİYAR SÖYLER
Genel Müdür
23.12.2004Çevre amaçlarımız,

·  Enerji ve su kullanımı verimliliğini arttırmak,

·  Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek,

·  Makine ve teçhizat temizliğinde/bakımında kullanılan tehlikeli atıkları azaltmak ve bertaraf etmek için yöntemler belirlemek,

·  Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak,

·  Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak,

 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikamız

 

Cenkablo yönetimi işçi sağlığını iş güvenliğini sağlamayı  faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etmiştir.

 

     Bu amacı gerçekleştirmek için:

 

     ·  Çalışanlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almayı,

     ·  İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili  müşterilerimizin isteklerini, Ülkemizin  kuruluşumuza

     uygulanabilir  olan hukuki mevzuatın gereklerine uymayı,

     ·  İşyerimize gelen ziyaretçileri ve bizimle çalışan taşeronların  işçilerinin      güvenliğini

     ve sağlığını korumak için gerekli önlemleri almayı,

     ·  OHSAS 18001 standartına uygun işçi  sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi kurmak

     ve uygunluğunu sürekli olarak  gözden geçirmeyi ve  geliştirmeyi esas olarak

     benimsemiştir. 

 

İş güvenliği ve işçi sağlığı  amaçlarımız,

 

·  Yasal ve diğer mevzuatları takip etmek ve uygulanabilir olanları uygulamak,

·  Sürekli gelişmeyi sağlamak için,risk denetimleri ,risk analizleri , kaza ve vak’a

nedenlerini araştırarak iş kazalarını önlemek.

·  İşçi sağlığı ile ilgili nedenleri ortadan kaldırarak iş günü kaybını azaltmak.

·  Tüm çalışanlara ve taşeronlara  iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gereken

 eğitimleri vermek ve uygun aralıklarla yinelemek.

 

Bütün bunları geliştirmek için mali olanaklar çerçevesinde gereken teknolojik yenilikleri de takip etmek ve devreye almak görevimizdir.

 

 İSFENDİYAR SÖYLER

 Genel Müdür

 20.01.2008